top of page

PROMOURE LA FORMACIÓ, LA CREACIÓ I LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL 

El CECAAC promou, amb diferents accions i programes, la producció audiovisual de cinema i televisió de nous autors, cineastes reconeguts i de produccions de caràcter experimental, o de risc, sense ànim de lucre. Impulsem programes de formació, recerca i d'intercanvi. Fomentem la producció  desenvolupant nous projectes d'emprenedoria.

El CECAAC promueve, con diferentes acciones y programas, la producción audiovisual de cine y televisión de nuevos autores, cineastas reconocidos y de producciones de carácter experimental, o de riesgo, sin ánimo de lucro. Impulsamos programas de formación, investigación y de intercambio. Fomentamos la producción y el sector audiovisual desarrollando nuevos proyectos empresariales.

PROMOVER LA FORMACIÓN, LA CREACIÓN I LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

bottom of page