top of page
Camaras de cine k.jpg
IMG-20170429-WA0018.jpg


Som un centre de creació centrat en el vessant pràctic de la formació de futurs professionals del cinema i les arts audiovisuals, que treballa en els àmbits del cinema d'autor, el documental de creació, el cinema per a la televisió i els nous formats.

Vinculats mitjançant convenis institucionals, a organismes professionals i docents de l'àmbit cinematogràfic i audiovisual, tant nacionals com internacionals, actuem com un laboratori de nous projectes de producció i difusió del cinema i les arts audiovisuals a Catalunya, i com un motor audiovisual a les terres de Lleida.

El nostres objectius es regeixen per un codi de bones pràctiques al sector audiovisual, un codi de responsabilitat social i es concreta en un pla anual d'accions. Estem compromesos amb el territori que ens acull, Lleida, i amb els seus objectius de ciutat, promoció cultural, social i d'emprenedoria.      

 

 

Un centre de producció, formació i assaig compromès amb la responsabilitat social del cinema, l'audiovisual i el territori.


Jordi Nus Vida Privada.jpg
Somos un centro de creación centrado en la formación de futuros profesionales del cine y las artes audiovisuales, que trabaja en los ámbitos del cine de autor, el documental de creación, el cine para la televisión, y los nuevos formatos.

Vinculados, mediante convenios institucionales, a organismos profesionales y docentes del ámbito cinematográfico y audiovisual, tanto nacionales como internacionales, actuamos como un laboratorio de nuevos proyectos de producción y difusión del cine y las artes audiovisuales en Catalunya, y como un motor audiovisual en Lleida.

Nuestros objetivos se rigen por un código de buenas prácticas en el sector audiovisual, un código de responsabilidad social y se concretan en un plan anual de acción. Estamos comprometidos con el territorio que nos acoge, Lleida, y con sus objetivos de ciudad, de promoción cultural, social y promoción empresarial.

 

Un centro de producción, formación y ensayo comprometido con la responsabilidad social del cine, del audiovisual y con el territorio.


bottom of page