top of page

DEPARTAMENTS

Coproduccions i desenvolupament

Col·laborem en el desenvolupament de projectes, facilitem les co-produccions,

i fomentem els rodatges a Lleida i al complex Magical Media.

Coproducciones y desarrollo

Colaboramos en el desarrollo de proyectos, facilitamos la coproducción, i fomentamos los rodajes en Lleida y en el complejo Magical Media.

Formació

Organitzem cursos, seminaris i màsters professionals. Gestionem el programa de creadors i productors residents, i fomentem l'assaig i la nova creació.

Formación

Organizamos cursos, seminaros y másters profesionales. Gestionamos el programa de creadores y productores residentes, y fomentamos el ensayo y la nueva creación.

Cinemalab

Som la seu del laboratori de projectes del Col·legi de directors i directores de cinema de Catalunya.

Cinemalab

Somos la sede del laboratorio de proyectos del Colegio de directores i directoras de cine de Catalunya.

Difusió

Col·laborem amb els festivals i mostres de cinema i audiovisuals que es fan a Lleida.

Difusión

Colaboramos con los festivales y muestras de cine y audiovisual que se hacen en Lleida.

LLEIDA, TERRA DE CINEMA

bottom of page